חלקים אלקטרוניים

בשימוש נרחב בחלקים אלקטרוניים
1. פחית/מארז מיגון לאביזרים בתדר גבוה
2. חלק רפלון/קפיץ להולכה על ידי נגיעה בחלק, חלק ממסר
3. מסגרת תמיכה עבור הזרקה, מסגרת ספר הערה, מסגרת טלפון
4. חלק מבנה, חבית מכונת כביסה
5. תקעים מחברים
6. אחרים, תא כפתורים

חלק טלפון סלולרי
חלק טלפון סלולרי
חלקים אלקטרוניים