חלקים אלקטרוניים

נעשה שימוש נרחב בחלקים אלקטרוניים
1. מיכל פח / מיגון לאביזרים בתדירות גבוהה
2. חלק רסיסים / קפיץ להולכה על ידי נגיעה חלקית, חלק ממסר
3. מסגרת תמיכה להזרקה, מסגרת פנקסי הערות, מסגרת טלפון
4. חלק מבנה, חבית מכונת כביסה
5. תקעי מחבר
6. אחרים, תא כפתורים

חלק טלפון סלולרי

cell phone part01

תא כפתור

מחברים תקעים

הערה ספר חלק

ממסר חלק